Yritys

Konsulttitoimisto Via Blanca on perustettu 2015 palvelemaan infrahankintoja tekeviä ELY-keskuksia, väylävirastoa, kuntia ja kaupunkeja. Via Blanca tarjoaa erikoisosaamista asfalttipäällysteisiin, tiemerkintöihin, liikenneturvallisuuteen sekä sorateiden kunnossapitoon liittyen. Päällystys– ja tiemerkintäurakoiden hankinta ja valvonta sekä liikenneturvallisuutta edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja teettäminen ovat kuuluneet Via Blancan tehtäviin viime vuosien aikana.  Myös tutkimus ja tuotekehitys eli T&K-hankkeet kuuluvat vahvasti Via Blancan arkeen.