Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelulla kohdesuunnitelma tai rakenteenparantamisen suunnitelma tien päällystykseen

Tyypillinen suunnittelupalvelu tarkoittaa tien päällystyksen osalta niin sanottua kohdesuunnitelman laadintaa. Suunnitelma sisältää asfaltin tyypin, määrän ja alustan käsittelyn suunnittelun sekä tarvittavat muut oheistyöt.

Tien rakenteenparantamisen suunnittelu sisältää parantamistoimenpiteen ja materiaalien sekä kyseiseen rakenteeseen soveltuvan päällysteen suunnittelun.

Z

Erilaisten työkohdesuunnitelmien laadinta

Z

Rakenteenparantamiskohteiden suunnittelu

Z

Liikenneturvallisuushankkeiden suunnittelu. Kiviaineksen ja asfaltin laatuun liittyvät suunnitelmat ja selvitykset.