Hankintapalvelut

Hankintapalvelulla pyritään täydentämään tilaajan osaamista ja resursseja

Hankintapalvelutoimeksianto voi sisältää:

  • Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan
  • Kilpailuttamiseen osallistumisen
  • Urakan aikaisen pistokoevalvonnan toteuttamisen
  • Työmaatarkastukset
  • Työmaakokouksiin ja urakan vastaanottoon osallistumisen
  • Takuuajan lopussa urakan vastaanottoon osallistumisen sekä
  • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Toteutuneita hankkeitamme

Via Blanca on toteuttanut hankintapalveluja ELY-keskuksille päällystysurakoihin, pieniin investointihankkeisiin ja liikenneturvallisuuden parantamishankkeisiin liittyen. Ohessa muutama esimerkki Via Blancan toteuttamien hankintapalveluiden sisällöistä:

Pajulahdentien Mt 13767 parantaminen ja muuttaminen kaduksi.
Hankkeessa sorapintainen maantie parannettiin päällystetyksi kaduksi. Samassa yhteydessä rakennettiin uutta kevyenliikenteen väylää. Hankintapalvelu sisälsi tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan, muutostöiden suunnittelun yhdessä suunnittelijan kanssa, urakan läpiviennin avustamisen, työmaakokouksessa sihteerin tehtävät sekä urakan vastaanoton.
Tienpäällystysurakan hankintapalvelu.
Tehtävä sisälsi tarjouspyyntöasiakirjojen ja työkohdesuunnitelmien laatimisen päällystysurakan urakkalaskentaa varten, urakan toteutuksen aikaisen pistokoevalvonnan ja tilaajan avustamisen urakan läpiviennissä.
Z

Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta

Z

Toiminta urakan aikana

Z

Takuutarkastukset

  • Laadunvalvonta
  • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät