Kuntapalvelut

Kuntien päällystys-, tiemerkintä- ja rakenteenparantamistöiden suunnittelu ja hankinta

Kunnille tehtävää palvelua muokataan aina kyseisen kunnan tarpeen mukaan. Toimeksiannot voivat olla pieniä, yksittäiseen hankkeeseen liittyviä konsultointipalveluja, tai kattavampia, koko rakennusurakan ajan kestäviä hankintapalveluja.

Palvelu voidaan toteuttaa kokonaan tai osittain verkon välityksellä. Verkon välityksellä tehtävä etäpalvelu on ajankäytöllisesti tehokasta ja mahdollistaa asiakkaan palvelun ympäri Suomea.

Kuntapalvelu voi sisältää myös turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä.

Z

Kuntien avustaminen päällystys-, tiemerkintä- ja rakenteenparantamistöiden suunnittelussa ja hankinnassa

Z

Katupäällysteiden inventointi ja päällysteohjelmointi

Z

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät