Tuotekehitys

Via Blanca on tuotekehitykseen panostava yritys

Kehittäminen ja kehittämishankkeiden koordinointi on merkittävä osa työkantaamme. Via Blanca jalostaa tutkimustietoa käytännön rakennushankkeisiin.

Kehittämishankkeita ovat:

  • Lasikuituverkkojen käyttö päällysrakenteen lujitteena
  • Asfaltin lisäaineiden tutkimushankkeet
  • Asfaltin paikkausmateriaalien kokeilut
  • Bitumin tartukkeiden hyötyjen selvittäminen
  • Sorateiden pintakelirikon mallintaminen
  • Sorateiden kunnossapitomateriaalin kelpoisuuden selvittäminen
  • Sorateiden salaojitusvaihtoehdot ja niiden käytettävyys erilaisissa ympäristöissä
  • Sorateiden pölynsidonta-aineiden selvitykset sekä
  • Rakeistetun tuhkan käyttö rakennusmateriaalina

Sorateiden hoidon erityiskysymykset

Sorateiden hoidon erityiskysymyksiin, kuten sorastusmurskeen laatuun ja pölynsidontamateriaaleihin liittyvää tutkimusta ja kokeiluja on tehty runsaasti. Niistä syntynyttä tietoa sovelletaan käytäntöön.

Velliintyvät tai pahasti pölyävät soratiet, puhumattakaan renkaita puhkovasta kunnossapitomurskeesta, haittaavat monia tienkäyttäjiä. Ilmaston muuttuessa tarvitaan lisää soratietutkimusta, jotta tulevaisuudessa kunnossapitomurskeelle voidaan asettaa vaatimukset siten, että tietä on turvallista käyttää ympäri vuoden.

Z

Uusien kunnossapitomateriaalien ja -menetelmien kehittäminen

Z

Teollisuuden sivutuotteet ja kiertotalouden edistäminen

Z

Koetiehankkeiden koordinointi

Z

Luennointi ja yhteistyö alan oppilaitosten kanssa sekä tutkimustiedon jalkauttaminen